Soya Yağı

Soya Yağı

Özellikler Değerler
Bağıl yoğunluk, (20°C/20°C) 0,919 – 0,925
Kırılma indisi, (40°C) 1,466 – 1,470
Uçucu madde, (105 °C), (% m/m), max. 0,2
Çözünmeyen safsızlıklar, (% m/m), max. 0,05
Sabunlaşma sayısı (mg KOH/g yağ) 189 – 195
İyot sayısı 124 – 139

 

Serbest Yağ Asitleri Değerler
Oleik asit cinsinden, (% m/m), max. 0,4
Asit sayısı, (mg KOH/g), max. 0,8
Peroksit sayısı, (milieşdeğer O2/kg), max. 10
Sabun, (% m/m), max. 0,005
Sabunlaşmayan madde, (g/kg), max. 15

 

Yağ Asitleri Bileşimi, (% m/m) Metil Esteri Değerler
Laurik asit (C12:0), max. 0,1
Miristik asit (C14:0), max. 0,2
Palmitik asit (C16:0) 8,0 – 13,5
Palmitoleik asit (C16:1), max. 0,2
Margarik asit (C17:0), max. 0,1
Heptadesenoik asit (C17:1), max. 0,1
Stearik asit (C18:0) 2,0 – 5,4
Oleik asit (C18:1) 17,0 – 30,0
Linoleik asit (C18:2) 48,0 – 59,0
Linolenik asit (C18:3) 4,5 – 11,0
Araşidik asit (C20:0) 0,1 – 0,6
Ekosenoik asit (C20:1), max. 0,5
Ekosadienoik asit (C20:2), max. 0,1
Behenik asit (C22:0), max. 0,7
Erusik asit (C22:1), max. 0,3
Lignoserik asit (C24:0), max. 0,5
Mineral yağ Bulunmamalı
Demir, (mg/kg), max. 1,5
Bakır, (mg/kg), max. 0,1
Kurşun, (mg/kg), max. 0,1
Arsenik, (mg/kg), max. 0,1