Ayçiçek Yağı

Ayçiçek Yağı

Özellikler Değerler
Bağıl yoğunluk, (20°C/20°C) 0,918-923
Kırılma indisi, (40°C) 1,461-1,468
Uçucu madde, (105 °C), (% m/m), max. 0,2
Çözünmeyen safsızlıklar, (% m/m), max. 0,05
Sabunlaşma sayısı (mg KOH/g yağ) 188-194
İyot sayısı 118-141
Serbest Yağ Asitleri Değerler
Oleik asit cinsinden, (% m/m), max. 0,4
Asit sayısı, (mg KOH/g), max. 0,8
Peroksit sayısı, (milieşdeğer O2/kg), max. 10
Sabun, (% m/m), max. 0,005
Sabunlaşmayan madde, (g/kg), max. 15
Yağ Asitleri Bileşimi, (% m/m) Metil Esteri Değerler
Laurik asit (C12:0), max. 0,1
Miristik asit (C14:0), max. 0,2
Palmitik asit (C16:0) 5,0-7,6
Palmitoleik asit (C16:1), max. 0,3
Margarik asit (C17:0), max. 0,2
Heptadesenoik asit (C17:1), max. 0,1
Stearik asit (C18:0) 2,7-6,5
Oleik asit (C18:1) 14,0-39,4
Linoleik asit (C18:2) 48,3 – 74,0
Linolenik asit (C18:3) 0,3
Araşidik asit (C20:0) 0,1-0,5
Ekosenoik asit (C20:1), max. 0,3
Behenik asit (C22:0), max. 0,5-1,1
Erusik asit (C22:1), max. 0,3
Lignoserik asit (C24:0), max. 0,5
Mineral yağ Bulunmamalı
Demir, (mg/kg), max. 1,5
Bakır, (mg/kg), max. 0,1
Kurşun, (mg/kg), max. 0,1
Arsenik, (mg/kg), max. 0,1